Demo

 

Dihart grundades av Merz AG 1938. 1996 köptes företaget av Komet och ingår i Komet Group. Dihart är en av de världsledande leverantörerna av högprecisions- och brotschverktyg för ekonomisk finbearbetning av hål. Företagets förmåga att hitta innovativa lösningar, dess omfattande prestationsbredd och personliga åtagande är basen för ett lyckat samarbete med kunderna. I mer än 60 år har Dihart varit synonymt med högprecisionsbrotschning. De möter framgångsrikt den ökade efterfrågan på kundspecifika lösningar och flexibla standardlösningar och har kontinuerligt utvecklat sin kompetens. Företagets ledande marknadsposition är resultatet av ständiga förbättringar av kvalitet och kontinuerligt utvecklingsarbete. Diharts kompletta verktygsprogram från standardiserade skärhuvud till kundspecifika specialverktyg är en garanti för ett exakt, ekonomiskt och processäkert resultat. ​ ​