Demo

Komet Scandinavia AB, med rötterna från 1950-talet har under decennier försett svensk verkstadsindustri med skärande och hållande kvalitetsverktyg från några av de största tillverkarna i bl. a Tyskland och Schweiz. Vår portfölj av varumärken gör oss till marknadens mest kompletta verktygsleverantör.
Vi är leverantörer till såväl fordonsindustrin som det mindre företaget. Att vi har hedrats med omfattande samarbete med de största företagen inom Skandinavisk verkstadsindustri ser vi som en bekräftelse på våra resurser när det gäller att ta oss an även mycket omfattande uppgifter och projekt.
Komet Scandinavia AB är sedan 2005 ett helägt dotterbolag till Komet Group.
Vårt huvudkontor finns i Malmö. Våra försäljningskontor är spridda över Skandinavien. I företaget har vi en Teknikgrupp som består av erfarna tekniker och säljare. Gruppens uppgift är att ta fram kundanpassade verktygslösningar för optimering av kundens process.
Under 2011 utökade vi vår verksamhet till att även omfatta den norska marknaden. I samband med detta bytte företaget namn till Komet Scandinavia AB. Innan det hette företaget Square Tools AB.
Under 2012 utökade vi vår verksamhet ytterligare till att även omfatta den danska marknaden